سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مطالب متفرقه

http://www.alborzins.org/images/newspost_images/key_success.jpg

مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست؟ سقراط به او گفت : "فردا به کنار نهر آب بیا تا  راز موفقیت را به تو بگویم" صیح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت.

سقراط از او خواست که دنبالش به راه بیفتد. جوان با او به راه افتاد.به لبه رود رسیدند و به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه آنها رسید. ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و به زیر آب فرو برد.

جوان نومیدانه تلاش کرد خود را رها کند، اما سقراط آنقدر قوی بود که او را نگه دارد. مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و بالاخره توانست خود را خلاصی بخشد.

همین که به روی آب آمد،اولین کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق ریه اش فرو فرستاد. سقراط از او پرسید"زیر آب چه چیز را بیش از همه مشتاق بودی؟"

گفت:" هوا" سقراط گفت:"هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی موفقیت را مشتاق بودی، تلاش خواهی کرد که آن را به دست آوری، موفقیت راز دیگری ندارد"


نوشته شده در دوشنبه 89/8/10ساعت 4:20 عصر توسط مریم نظرت چی بود؟ ( ) |


Design By : Pichak